Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Спешен Диагностично-операционен център

Полк. д-р Деян Младенов


Кратка биография

Полковник д-р Деян Младенов Младенов е завършил МИ – София.
От 1994 г. е клиничен ординатор в КАРИЛ.
През 1998 г. придобива специалност „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение”.
От 2000 г. е Началник на противошокова зала.
От 2016 г. е Началник на Спешен диагностично-операционен център.