Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на НИЛ Военна токсикология

Полк. ст.н.с. ІІ ст.Иван Съмналиев


Кратка биография

Иван Михайлов Съмналиев е роден на 3 август 1955 г.

Завършва медицина в София (1981). Работи като началник на медицинска служба в поделение (1982-1984.). Във ВВМИ постъпва като редовен аспирант по военна токсикология в НИЛВТ (1984-1987). Кандидат на науките (1987); научен сътрудник в НИЛВТ (1987-1992), а от 1993 г. е доцент. През 2014 г. придобива научна степен „доктор на науките”. 

Началник на НИЛВТ (1992-1993); началник на отделение в НИЛВТ (1993-2003). От 2003 г. е началник на НИЛВТ. Има специалност по военна токсикология (1993). Автор на повече от 70 научни труда и една монография в областта на механизмите на токсичното действие на бойните отрови, профилактиката и лечението на интоксикациите с тях.

Секретар на Експертния съвет по химическа защита към Научнокоординационния съвет при ПКЗНБА (1991-1994 г.). От 1997 г. е нещатен инспектор към МВнР по прилагане на КЗХО на територията на Р България.

От 1998 г. е национален представител в стандартизационна работна група на НАТО (CBRN MeD WG). От 2007 г. е участник в експертна група по линия на военно-цивилно сътрудничество на НАТО.

Член на Българското Дружество по Токсикология, EUROTOX  и ITOX.