Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на НИЛ по радиобиология

Полк. доц. Пламен Петрунов, д.м.


Кратка биография

Полковник доцент Пламен Петрунов е роден 08.03.1960г. в София.

Завършва медицина във ВМИ – София през 1986г. Преминава интернатура във ВМА (1987), София.

Работи от 1988-1990г. като лекар в Медицински пункт в БА. От 1990-1994г. е редовен аспирант в Катедра по Радиобиология. Има придобита специалност по радиобиология от 1994г. и образователна и научна степен "доктор" 1994г. Доцент от 2005г.
Началник на НИЛ по Радиобиология от 2007г.

Специализира в Ирландия,Чехия, Русия и др. Има над 60 публикации по проблемите на радиопротекцията и защитата от йонизираща.