Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Клиниката по сърдечно-съдова хирургия и ангиология

Проф. Кузман Георгиев Гиров


Кратка биография

Проф. Кузман Георгиев Гиров е роден на 18 септември 1951 г. в Пловдив.
 
Завършва медицина във ВМИ – Пловдив 1977 г. Има специалности по хирургия (1984 г.), военнополева хирургия (1988 г.), съдова хирургия (1995 г.) Специализира във Франция (1993, 1995 и 2003 г.) и Швеция (2004 г.). Защитена дисертация за получаване на научна и образователна степен “доктор” (1999 г.), доцент (2004 г.).

Председател на Българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, Председател на Асоциацията на болните с болестта на Buerger, Национален консултант на НЗОК.