Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на клиниката по дерматология

Д-р Весел Кантарджиев


Кратка биография

Д-р Весел Кантарджиев - Началник Kлиника по дерматология, Военномедицинска Академия – София

Образование:
1998 – II немска езикова гимназия "Вл. Граматик" гр. София,  
2004 - медицина, Медицински университет – гр. София;  
2013 - придобита специалност по “Дерматология и венерология”;

Професионална реализация:
2006 - oрдинатор към Отделение по дерматохирургия, Клиника по дерматология, венерология и алергология, Военномедицинска Академия, гр. София
2014 – 2015 - Началник на Отделение по дерматохирургия, Клиника по дерматология, венерология и алергология, Военномедицинска Академия, гр. София
2015 - Началник на Клиника по дерматология, венерология и алергология, Военномедицинска Академия - София

Следдипломна квалификация:
2009 – специализация, Виена, Австрия - Prof. Tchahler
2013 - специализация по дерматохирургия – Мюнхен, Германия – Prof. M. Braun-Falco
2011-2014 - модератор на курс по криохирургия, Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина, София, България
2013 - модератор на курс по хирургия на нокти заедно с Prof. E. Haneke, Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина, София, България
2014 - модератор на курс по дерматохирургия заедно с Dr. S. Lаeuchli, Лятна академия по практична дерматология и естетична медицина, София, България

Научна активност:
Има публикации в български и чуждестранни научни издания, както и участия на международни научни форуми и научни конференции в страната;  

Владее английски и немски език.