Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Професор Ивона Даскалова, д.м.н.


Кратка биография

Родена в гр.София. Завършва Медицинска Академия, София. Има признати специалности по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната, клинична фармакология и терапия, медицинска информатика и здравен мениджмънт. Специализира в Германия, Дания, САЩ. Доктор по медицина -1999г. Доцент–2004 г. Работи като: лекар - гр Смолян, лекар-ординатор - ІV ГОБ, София, Асистент-Клиника по ендокринология – НИВБ, Медицинска академия, София, Преподавател - Медицински университет, София, Старши и главен асистент - „Клиника по терапия на вътрешните болести и клинична фармакология при Университетска болница ”Св.Иван Рилски”, София, Доцент и Началник клиника по ендокринология – Университетска болница Стара Загора, Преподавател в Тракийски университет, Доцент и началник „Лаборатория експериментална ендокринология” при ВМА, София, Началник клиника по ендокринология и болести на обмяната при ВМА, София.
 
Председател на УС на Българска Диабетна Асоциация. Член е на: Европейската Асоциация за изучаване на диабета, Американска Диабетна Асоциация, Асоциация за Клетъчна Трансплантация.

Проф. Ивона Даскалова е и академик на Българската академия на науките и изкуствата, и професор към СУ "Св. Климент Охридски".

Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Даскалова е обявена за Национален консултат по ендокринология и болести на обмяната.