Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Клиника по чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия

Проф.д-р Никола Владов Д.М.Н.


Кратка биография

Началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология от нейното създаване е проф. д-р Никола Владов, д.м.н.

Той е със специалност по хирургия, многобройни специализации по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, чернодробна трансплантация и лапароскопска хирургия в основополагащи съвременните стандарти в областта центрове.

Завършил е магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

Има защитен дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” на тема: “Хирургическо лечение на ехинококовите кисти на черния дроб, отворени в жлъчните пътища” и дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на медицинските науки” на тема: „Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение”.

Проф. Владов извършва първата лапароскопска резекция на черен дроб и първата лапароскопска резекция на панкреас в България през 2006 г., през 2009 г. – първата трансплантация на черен дроб от жив донор от възрастен на възрастен, а през 2013 г. и първата ретрансплантация. Национален консултант е по трансплантология (2011-2014) и републикански консултант по хирургия.

През 2013 г. проф Владов е избран за почетен член на Френската академия по хирургия. Член е на редица издателски бордове на чуждестранна специализирана периодика, заместник-главен редактор на сп. „Хирургия”, председател на Българското дружество по трансплантология.