Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Клиника по белодробни заболявания от юни 2003 г.

Проф. д-р Коста Василев Костов, д.м.


Кратка биография

Коста Костов ръководи клиниката по белодробни болести във Военномедицинска академия. 
 
Професор по белодробни болести.
Специализирал в Швейцария и Германия. 
 
Има завършен курс по лидерство в London Business School. 
 
Член на Академичния съвет на ВMА и  лектор по белодробни болести към Медицински факултет на Университет „Св. Климент Охридски”, София. 
Член на българското дружество по белодробни болести (БДББ) и негов председател в периода 2008-2012 г.
Член на Европейската респираторна асоциация (ERS).
Член (Fellow) на колегията на Американската асоциация на гръдните лекари (ACCP).
 
До м. октомври 2016 г. има  257 отпечатани публикации в периодични научни списания като автор и съавтор, 3 авторски монографии, 42 самостоятелни глави в 16 монографии и клинични наръчници, 1430 цитирания - 1410 от тях в международни реферирани журнали. 
 
Има 76 научни съобщения на конгреси, конференции и симпозиуми (34 в чужбина и 42 - у нас). 
 
Главен редактор на списание InSpiro и консултант на медицински център InSpiro (www. inspiro-bg.com).
 
Член на Съюза на българските писатели (СБП) – секция „Публицистика”.
Член на Съюза на българските журналисти.

Носител на годишната награда за есеистика за 2015 г. на в. „СЛОВОТО днес”, седмично издание на Съюза на българските писатели.