Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на клиника “Хематология”

Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов дм

Емайл:jraynov@gmail.com / j_raynov@abv.bg
Телефон:0888-155599


Кратка биография

Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов д.м.- Началник на клиника “Хематология”  от 2000 г.

Роден на 04.11.1949 г. в гр. Шумен.

Образование:
1967 - 1974 г. – висше - медицина, Медицинска академия, София (диплома №23717).
1964 - 1967 г. – средно - II гимназия, Шумен.

Следдипломна квалификация:
2006 г – Придобита специалност по онкология, (диплома No AC 010375 20-01-2006)
2002 г. - Курс по болничен мениджмънт, ВМА, София.
1992 г. - Курс по начална компютърна грамотност.
1986 г. - Основен курс по онкология, Национален онкологичен център (НОЦ), София.
1985 г. - Придобита специалност по клинична хематология (диплома № 28475)
1984 г. - Основен курс по клинична хематология.
1983 г. - Основен курс по онкология, Национален онкологичен център.  
1983 г. - Придобита специалност по военнополева терапия
1982 г. - Основен курс по военнополева терапия.
1980 г. - Придобита специалност по вътрешни болести (диплома № 21558)
1979 г -  Основен курс по вътрешни болести.

Завършени курсове и специализации в чужбина:
2000 г.  - Квалификация клинична хематология, Тел Авив, Израел.  
1993 г.  - Специализация сепараторна цитафереза, Хомбург, Германия;
1991 г. - Специализация костно-мозъчна трансплантация, Льовен, Белгия;
1990 г. - Специализация по клинична хематология и военно-полева терапия,
Военно медицинска академия "Пуркинье", Храдец Кралове, Чехия;
1988 г. - Специализация костно-мозъчна трансплантация, Прага, Чехия;
1987 г. - Специализация по военно-полева терапия, Военно медицинска кадемия "Киров" Санкт Петербург, Русия, (диплома № 49653);
1985 г. - Курс на Европейското училище по онкология (ESO) "Малигнени лимфоми", Орта Сан Джулия, Италия;

Професионална кариера:
2004 г. – 2017 г. – Ръководител „Хематология, медицинска онкология, радиационна защита, радиобиология и нуклеарна медицина” към Департамент Военна терапия, на МБАЛ – Военно медицинска академия, София
1999-досега - Н-к Клиника по хематология (КХ), ВМА  
1986-1999 г. - Зам. Н-к и Н-к отделение в КХХО, ВМА;
1985-1986 г - главен асистент в Клиниката по хематология, ВМА;
1982-1985 г.- старши асистент в Клиниката по хематология, ВМА;
1980-1982 г.-  асистент в Клиниката по хематология и гастроентерология, ВВМИ;  
1977-1980 г. - ординатор в Клиниката по гастроентерология и хематология, ВВМИ                                 
1976-1977 г. - лекар в МС на ВНВАУ "Панайот Волов", Шумен;
1975-1976 г. - ординатор II вътрешна клиника, Катедра военно-полева терапия, ВММИ

Научна кариера:
2001 г.  – образователна и научна степен "Доктор" – (диплома № 27703)
2002 г.  – научно звание “Доцент” – (свидетелство № 21727)  
2016 г.  – научно звание „Професор” – (диплома № 63/21.04.2016 г)

Общо над 380 научни публикации и участия в научни прояви у нас и в чужбина. От тях отпечатани 165 публикации в наши и чужди периодични научни списания, учебници, монографии и научни сборници и научен актив (участия в конгреси, симпозиуми, конференции).
· Зам. председател на Българското медицинско сдружение по хематология – (www.bulgarian-hematology.com);
· Член на Етичната комисия на Съюза на българските медицинските специалисти;
· Член на Европейското дружество на медицинските специалисти (UEMS)
· Член на Българското онкологично научно дружество (БОНД);
· Член на УС на Българската асоциация по онкология.
· Член на УС на Балканското дружество по хематология (BSH);
· Член на Европейската хематологична асоциация (EHA);
·  Член на Европейската асоциация по клинична онкология (ESMO)
· Член на Балканското дружество по онкология (B.U.ON);
· Член на редакционната колегия на научното списания "Archive of Oncology";
· Член на редакционната колегия на научното списание "Хематология";