Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Клинична лаборатория и имунология

Полк. доц. Любомир Димитров Митев, Д.М


Кратка биография

Полк. доц. Любомир Димитров Митев, д.м. – ръководител на Катедра Клинична лаборатория и имунология и началник на Лаборатория по цитогенетика и имунология.

Любомир Димитров Митев е роден на 22.12.1956 г. в гр.София. Завършва МУ-София (1982г.). Придобива специалност по клинична лаборатория през 1987 г. Работи като началник на медицинската служба в школата за БТР и БРДМ в гр. Русе (1983-1985г.); ординатор  в клиничната лаборатория на ВВМИ (1985-1987г.); старши ординатор в отделението по вътрешни болести на Военна болница, гр. Плевен (1987-1988г.); научен сътрудник ІІ ст. (1988-2004г.) и началник на лаборатория по морфология към централната клинична лаборатория на ВВМИ (1988-1990г.); началник на Отделение по цитогенетика към централната клинична лаборатория (1990-1994г.) и Клиника по хематология и химиотерапия на ВМА (1994-1999г.); началник на Отделението по цитогенетика и електронна микроскопия към сектора по патоморфология на ВМА (1999-2000г.); началник на Сектор по хематология, хемостаза  и цитогенетика към Катедрата по клинична лаборатория, имунология и нуклеарна медицина на ВМА (2000-2004г.); началник на Лаборатория по хематология, хемостаза и цитогенетика и ръководител на Катедра по клинична лаборатория и имунология (2004-2008г.); началник на Лаборатория по цитогенетика и имунология и ръководител на Катедра по клинична лаборатория и имунология  от 2008 г. до момента.

Придобива образователна и научна степен „доктор” през 1999 г. и научно звание  „доцент” през 2004 г. Основоположник е на цитогенетичните и молекулярни изследвания на онкологичните  заболявания във ВМА и цитогенетичния анализ на редица онкохематологични заболявания у нас (нехочкинови лимфоми, миеломна болест, атипична хронична миелоидна левкемия, истинска полицетимия, есенциална тробоцитемия и др.).

Описал е значителен брой нови или редки хромозомни нарушения  при онкохематологичните заболявания, някои от които за първи път в световната литература. Има над 100 научни съобщения и публикации, включително и в авторитетни международни списания. Участвал е в десетки национални и международни научни форуми. Удостоен е с награди за оригинални научни съобщения. Член е на националните дружества по клинична лаборатория, хематология и генетика.