Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия

Доц. д-р Неделчо Цачев


Кратка биография

Доц. д-р. Неделчо Цачев д.м. е роден на 25.10.1968г. в гр. София.

Завършва медицина в МУ-София през 1992г. Започва професионалната си кариера в УМБАЛСМ „Пирогов”, Втора клиника по Ортопедична травматология (1993-2006г.). През този период е специализант във “Florida Orthopaedics and Sport Medicine Institute”- Сарасота, Флорида (1999г).

От месец декември 2006г. се присъединява към екипа на клиниката по травматология на ВМА като лекар-ординатор. За периода 2010-2013г. е началник на II-ро травматологично отделение към клиниката по травматология.

През 2011г. защитава дисертационен труд на тема „Фиксация на нестабилните пертрохантерни фрактури с цефаломедуларни пирони” и придобива научната степен „доктор”.

През 2013г. му е присъдена академичната титла „доцент” по Ортопедия и Травматология към Катедрата по Ортопедия и Травматология на ВМА.
 
По-важни специализации в чужбина: АО Course on Advances in Fracture Management, Davos, Швейцария (2001), AO Master Course, Davos, Швейцария (2004), EFFORT Fellowship, Грьонинген, Холандия (2004), “Advances in Metal-on-Metal Bearings”, Oxford, UK (2008), Arthroplasties, Barcelona (2008), Trauma Symposium, Berlin, Germany (2009) и Valencia/Spain (2010), Revision Hip Arthroplasty. Zentrum fur Anatomie und Zellbiologie der Medizinischen Universitat Wien,Austria (2011), Practical Aspects of Acetabular and Femoral Hip Revision, Tubingen, Germany (2014),  Madrid/Boston Orthopaedic Pathology Course, Madrid (2014), Shoulder Arthroplasty, Catholic University of Louvain, Brussels (2014), MUTARS Workshop, Munster, Germany (2015).
 
Военни курсове: „Brigade Medical Support” в 61 Механизирана бригада на ВВС на САЩ, Бамберг, Германия (2012), Семинар „Trauma Innovation (combat-humanitarian-civilian)” Park Plaza, Victoria, Лондон (2013).
 
Лектор в международни АО курсове: Порторош, Словения (2004), Белек, Анталия, Турция (2006), Давос, Швейцария (2011)
Награди и номинации: Най-добър постер на Международен конкрес MECC, Маастрихт, Холандия (2001), Един от най-добрите постери и трансформиран в презентация, 8-и EFORT Конгрес, Флоренция, Италия (2007), един от 200-те най-добри доклада на 12-и  EFORT Конгрес, Копенхаген, Дания (2011), най-добър пленарен доклад АО Trauma European Faculty Seminar, Давос, Швейцария (2011).
 
Членство в съсловни организаций: БЛС, Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация (член на УС), Gerhard Kuntscher Асоциация, Европейска Асоциация по Ортопедия и Травматология – EFORT, EHS – Европейска Асоциация по Тазобедрена хирургия, ECTES – Европейска Асоциация по спешна медицина и травматология, член на УС на АО Trauma  България.
 
Член на редакционната колегия на списание ''Ортопедия и Травматология''.

Автор и съавтор в 3 монографии, над 220 научни публикации в наши и чужди списания и участия в конгреси с импакт фактор 32.