Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Катедра по обща и клинична патология

Проф. Севдалин Начев, д.м.н.

Емайл:sevdalin_nachev@abv.bg
Телефон:02/922 55 15; 02/922 52 86; 0888 121 944


Кратка биография

Проф. Севдалин Начев, д.м.н. е роден на 26 август 1942 г. в град София.
 
Контакти:  02/922 55 15; 02/922 52 86
                 0888 121 944
 
e-mail: sevdalin_nachev@abv.bg
 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ
 
От 2015 г. - Началник на Катедра по обща и клинична патология към ВМА
 
2007 г. – 2015 г. - професор -  Началник на Лаборатория по клинична патология при УМБАЛ „Свети Иван Рилски”- гр. София
2002 г. - 2008 г. - професор – Ръководител на Катедра по съдебна медицина  в Медицинския факултет на Медицинския университет – гр. София
1999 г. - 2004 г. - заместник декан на Медицинския факултет при  Медицинския университет – гр. София
1995 г. – 2008 г. - доцент/професор -  Началник на Лаборатория по невропатология при Катедрата по патологична анатомия в Медицинския факултет на Медицинския университет – гр. София
1978 г. – 1995 г. - асистент, гл.асистент в Катедрата по патологична анатомия  на Медицинския факултет на Медицинския университет – гр. София– гр. София
1976 г. – 1978 г. - Научен сътрудник в Катедрата по патологична анатомия- гр. София
1974 г. – 1976 г. - Научен сътрудник в Лаборатория по невроморфология при Катедрата по неврология  1.база /Александровска болница/ на Медицинска академия - гр. София
1973 г. - Специалист /морфолог/ в Институт за изучаване на мозъка - БАН - гр. София
1970 г. - 1973 г. - Редовен аспирант /докторант, Клиника и катедра по неврология при ВМИ – София
1969 г. –  патолог – гр. Лом
1962 г. - 1968 г. - Студент по медицина – ВМИ гр. София   
1960 г. - 1962 г. - Срочнослужещ, гр. Грудово /Средец/                  
1950 г. - 1960 г. - Ученик, 18. Гимназия ”Гладстон” /"Вълко Червенков”/ - гр. София;  33. Гимназия „Людмил Стоянов” /”Ернст Телман”/ – гр. София
1949 г. - 1950 г. - Ученик, Основно училище ,,Климент Охридски” - гр. София
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 
Невропатология.
Научна продукция:
Повече от  90 статии /над 20 в чужди издания, някои от тях, с висок IF/; повече от 100 доклада /над 20 на международни форуми/; повече от 500 цитата в престижни списания и книги.  Участие в 6 студии и монографии / 1 – самостоятелна/; участие в  7 учебни помагала /учебници и ръководства/.

Ръководител е на четири успешно защитени дипломни работи по магистърска програма "Молекулярна биология и патология", както и на четири доктората.
 
Почетен председател на Дружеството по съдебна медицина-2015
Председател на дружеството по невропатология – 2004-2015
Член на Управителния съвет на СНМД/СБМС – 2004 – 2015
Зам.председател на Етичната комисия на Столичната организация на Лекарския съюз -1999-2004
Зам.председател на Столичната организация на Лекарския съюз 1993-1999
 
 
ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА
Френски: писмено и говоримо
Руски: писмено и говоримо