Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Катедра “Кардиология и интензивна терапия” и началник на Клиника “Интензивна терапия”. д.м.

доц. Константин Николов Рамшев


Кратка биография

Роден на 19 май 1953 г. в София. Завършва медицина в София (1979 г.).

Има специалности по вътрешни болести (1985), военнополева терапия (1988 г.) и кардиология и ревматология (1990 г.), спешна медицина (2004 г.), специалист по клинична хипертензиология, присвоена му от Европейската  асоциация по хипертензиология (2004 г.).  

Работи като: лекар в поделение (1980-1982 г.); клиничен ординатор по вътрешни болести във ВВМИ (1982-1985 г.); началник мед. служба командване сухопътни войски (1985-1986г.); началник кабинет по кардиология към поликлиниката на ВВМИ (1986-1988 г.); началник интензивно отделение в клиниката по кардиология (1988-1990 г.) и заместник-началник на Клиниката по кардиология на ВМА (1990-2001 г); Консултант по кардиология за ВМА и Българската армия от 1990 г.; Началник на Клиника по интензивна терапия във ВМА от 2001 г.; Началник на Катедра по интензивна и спешна терапия; Заместник-началник на ВМА по лечебната дейност и превенция на здравето от 2002 г. до 2007 г. ; Главен терапевт на Българската армия (2004–2008 г.); Началник на Катедра по Кардиология и интензивна терапия, 2006 г. Мениджмънт в здравеопазването - Университет за национално и световно стопанство, София – Магистратура (2003 г.), Стратегически курс по национална сигурност и отбрана – ВА “Г.С. Раковски” (2004 г.).
 
Придобива образователна и научна степен “доктор” (1999 г.), доцент (2001 г.). Има над 120 публикации, монографии и учебни помагала по проблемите на спешната кардиология, диагностиката и профилактиката на хипертоничната и коронарната болести. Участва в конгреси и срещи по кардиология в: Австралия, Холандия, Канада, Русия, Италия, Австрия, Англия, Белгия, Гърция, Швеция, Бразилия, Турция, Дания, САЩ, Аржентина и др.
 
Член на: Българската национална академия по медицина, зам.-председател на  Българската лига по хипертония, Българското научно дружество по военна медицина, Европейското дружество по кардиология, специализирания съвет по военна медицина към ВАК, селекционната комисия за България на Европейското дружество по артериална хипертония, почетен член на асоциацията на завършилите колежа на НАТО в Рим.
 
Член на редколегията на следните научни списания: Cardiologia–официален орган на Италиано-българското дружество по кардиология, Военна медицина, Медицина и фармация, Българска кардиология и Неврология.