Начало / Ръководство

Ръководство

Началник Клиника по функционална диагностика на нервната система

Aкад. проф. д-р Екатерина Титянова, д.м., д.м.н.


Кратка биография

Акад. проф. д-р Екатерина Титянова, д.м., д.м.н.
Академик на Българската академия на науките и изкуствата
Академик на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата


Академик Екатерина Титянова завършва медицина в Медицинска академия – София през 1982 г.  Академичната й кариера започва през 1983 година като асистент по неврология в Катедрата по неврология на Медицинска академия – София. По-късно става ръководител на неврологично отделение при Университетската специализирана болница по неврология и психиатрия "Свети Наум" ЕАД и на първата лаборатория по клинична невросонография.

През 1987 година придобива специалност по неврология, през 1990 г. - образователна и научна степен "доктор", а през 2007 г. - научната степен "доктор на науките". От 2003 г. е доцент, а от 2009 г. - професор по неврология. От 2005 година е ръководител на Клиника „Функционална диагностика на нервната система” при Военномедицинска академия - София. От 2010 г. е щатен професор в Медицинския факултет на Софийски униеврситет „Св. Климент Охридски”, от 2012 г. ръководи катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве”, а от 2014 г. е член на Факултетния съвет на Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Тя е удостоена с научното звание „Академик” на Българската академия на науките и изкуствата (2013 г.) и „Академик” на Сръбската кралска академия на науките и изкуствата (2015).

Проф. Титянова е специализирала неврология, невросонология и двигателен контрол на походката в престижни университети в Австрия, САЩ, Мексико, Германия и Финландия. Научната й продукция включва монографии, учебници, ръководства и над 300 публикации у нас и в чужбина. Трудовите й са международно цитирани. Тя е експерт на Министерството на здравеопазване, Националната агенция за оценка и акредитация при Министерски съвет, Националната здравноосигурителна каса и Европейската Комисия. Член е на национални и международни организации и фондации и координатор на програмите за следдипломно обучение към Световната федерация по неврология за България.

Учредител и председател е на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и член на изпълнителния комитет на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология. Главен редактор е на научното списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика” и член на редакционните колегии на японското списание „Neurosonology” и на мексиканското списание “Archivos de Neurociencias”.

Носител е на престижни национални и международни научни награди.