Начало / Ръководство

Ръководство

Началник клиника ”Обща урология ”

Проф. Светослав Димитров Николов, д.м.


Кратка биография

Проф. д-р Светослав Николов, завършва медицина в Медицинска академия – София през 1979 г.

Завършва интернатура по обща хирургия в Клиника по обща хирургия към ВВМИ-София (1979 – 1980), работи като ординатор по урология в Катедрата по урология и нефрология към ВВМИ (1982 – 1985) и началник на отделение по екстракорпорална литотрипсия (1990 – 1996). От 1996 г. е началник Клиниката по „Урология”, а от 2000 г – на Клиника „Обща урология”.

През 1991 година доц. д-р Светослав Николов придобива научна степен кандидат на медицинските науки.

Проф. д-р Светослав Николов има научни интереси в областта на уролитиазата, екстракорпоралната литотрипсия и онкоурологията и реконструктивната хирургия. Активен член е на Европейската асоциация по урология (EAU) и Българското урологично дружество.