Начало / Ръководство

Ръководство

Началник клиника “Гръдна хирургия”

Проф. Деян Емилов Йорданов, д.м.

Емайл:deyan.yordanov@gmail.com
Телефон:02 9225911; 0888 49 69 03


Кратка биография

Деян Емилов Йорданов е роден на 14.02.1959 г. В София. Завършва медицина през 1982 г. в Медицинска Академия – София. След отбиване на редовна военна служба става офицер от Българската Армия, с която е свързано цвлото му професионално израстване.

През 1989 г. след конкурс е избран за Асистент в Клиниката по гръдна хирургия при Военномедицинска Академия и последователно става Старши и Главен асистент. Има признати 3 специалности – по обща, военна и гръдна хирургия. През 1997 г. защитава дисертационен труд на тема „Мястото на тимектомията в комплексното лечение на Миастения гравис”.

От 2004 г. е Доцент по гръдна хирургия, а от 2006 г. е Полковник и Началник на Клиниката по гръдна хирургия при Военномедицинска Академия. Избран е за професор по гръдна хирургия през 2015 г.

Член е на Европейската асоциация на гръдните хирурзи, на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия и на Българското пулмологично дружество. От 2013 г. до 2015г. е Президент на Българската асоциация на гръдните, сърдечни и съдови хирурзи.

Проф. Йорданов има над 160 публикации в Български и чуждестранни научни списания и участия в Национални и Международни научни форуми. Автор и съавтор е в издаването на 8 научни монографии. Основна част от научните му дирения са свързани с тематиката на дисертационния труд, поради което проф. Йорданов един от водещите специалисти в страната по оперативното лечение на рядката болест Миастения. За първи път в България той извършва видеоторакоскопско /безкръвно/ отстраняване на тимусната жлеза. Проф. Йорданов е въвел редица нови хирургични методи в практиката.

Клиниката по гръдна хирургия на ВМА е единственото място в страната, където се извършва отстраняване на множество белодробни метастази посредством уникална лазерна система за белодробни операции. Екипът на проф. Йорданов разработва авангардната миниинвазивна видеоторакоскопска техника още от 1994 г., което го прави един от най-опитните в тази област.

Всеки пациент може да си запише час за преглед и консултация при професор Деян Йорданов и през сайта superdoc.bg или на телефон 0888 49 69 03.