Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Катедра по военна епидемиология и хигиена, Началник на лаборатория "Микробиология"

Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, д.м.н.

Емайл:savove@yahoo.com
Телефон:0035929522773


Кратка биография

Проф. Енчо Запрянов Савов, д.м.н. е Началник на Катедра военна епидемиология и хигиена при ВМА от 1993 г. и на Лабораторията по микробиология към същата Катедра.

Специализира многократно в Институт „Роберт Кох” в Германия, Института по серуми и ваксини във Варшава, Полша, Университета „Еразъм” в Ротердам, Холандия, Университета по медицина в Лайден, Холандия, Института по Микробиология, Прага, Чешка Република, Лабораторията по микробиология в Оейраш, Португалия, Института по Микробиология при ВМА Мюнхен, Германия.

Автор е на 231 научни труда, публикувани в периодичния научен печат у нас и в чужбина и изнесени  на национални и международни форуми с IF 29,191. Негови работи са цитирани 198 пъти, от които 135 – в международни научни списания.  

Участва в написването на три медицински книги. Направените приноси са свързани с проучването на бактериалните инфекциозни болести, проучване резистентността и механизмите на резистентност на проблемни за болничната патология микроорганизми  към антимикробни лекарствени средства, молекулярната епидемиология на вътреболничните инфекции.

Под негово ръководство специалисти от Лабораторията по микробиология разработват проекти с международно участие – с Университета Rockfeller, САЩ, с ВМА – Мюнхен, Германия, проекти по проучването на нови антибиотици /цефтобипрол, тигециклин/, със CDC в Европа по въпросите на резистентността на Enterobacteriaceae към карбапенеми, проекти, финансирани от МОН в България,  колаборира със сродни специалисти от Белгия, Холандия, Франция, Германия по въпросите на бактериалната резистентност към антибиотици и химиотерапевтици.

Член е на Българското научно дружество по микробиология, Българската асоциация на микробиолозите, член е на Специализирания научен съвет по микробиология, имунология и вирусология при ВАК /2000-2008 г./. Председател е на Клуба на клиничния микробиолог към СУБ /1995-2002 г./, член е на Академичния съвет при ВМА и на Лекарския съюз.