Начало / Ръководство

Ръководство

доц. д-р Николай Панайотов Чобанов, д.м.

Началник на НИЛВМР


Кратка биография

Николай Панайотов Чобанов е роден на 19 март 1949 г. в София.

Завършва медицина в МА – София (1975 г.). Има специалност по ОТМС. Кандидат на медицинските науки („доктор”) от 1983 г. и доцент от 1988 г. Специализира в Русия и САЩ.

Работи като лекар-ординатор в Клиника по обща и коремна хирургия на ВВМИ; лекар-интерн във Военна болница – Сливен; началник хирургичен кабинет и командир на БрОМО в поделение в Сливен. По-късно е редовен аспирант във ВВМИ, а след тава преподавател, старши преподавател, началник сектор и началник на Катедра ОТМС към ВМА. В периода 1998-2002 г.е началник на Медицинското осигуряване на БА и зам.-началник на ГлУ „МТМО” – ГЩ, след което преминава в запаса.

Има над 160 публикации, доклади, научни съобщения и учебни пособия по проблемите на медицинското осигуряване на бойните действия на войските, мирновременното военно здравеопазване и историята на военната медицина. Участва в международни конгреси и конференции в Анкара, Атина, Брюж, Букурещ, Любляна, Неапол, Талин и др.

Член е на Българското научно дружество по военна медицина (БНДВМ), Българското научно дружество по история на медицината, Балканската асоциация по история и философия на медицината и на редколегията на сп. „Асклепий”. Бил е член на Академичния съвет на ВМА, Специализираните научни съвети към ВАК по военномедицинските науки и по социална медицина и организация на здравеопазването, Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването и на COMEDS (Съвет на началниците на медицинските служби на армиите на страните-членки на НАТО). Член на Държавна комисия за придобиване на специалност по ОТМС и неин председател в периода 1993-98 г.