Начало / Ръководство

Ръководство

Доц. д-р Красимир Димитров Мекушинов, дм

Началник на Център за Диагностика и Анализ на Вируси и Вирози


Кратка биография

Доц. д-р Красимир Димитров Мекушинов, дм - началник на Център за диагностика и анализ на вируси и вирози към Катедра Военна епидемиология и хигиена.

Роден е на 12 юли 1952 г.Завършва Математическа гимназия в Русе,1970-72 отбива военната си служба, след което завършва Медицинска академия в София като първенец на випуска 1978. От 1980 г.постъпва във Военномедицинска академия като редовен докторант и защитава дисертация на тема „Бърза диагностика на грипен вирус с  ELISA”.

Придобива специалност по Вирусология през 1986 г., а от 1992 г. е избран за ст.н.с.II ст.(доцент) към Военномедицинска академия, където ръководи Вирусологична лаборатория до този момент. От 2003 до 2005г. завежда  катедра по Биологична защита на ВМА, а от 2014г. до сега е началник на център за диагностика и анализ на вируси и вирози.  Работи по проблемите на диагностиката на вирусите на СПИН, острите респираторни заболявания, хепатитите, полиомните вируси, причинителя на Q-треската и др., както и вирусите, които могат да се използват като биологичното оръжие и биотероризъм.

Участвал е в десетки конгреси по цял свят, има над 150 публикации, в това число монографии: „ТОРС” (2003), „Крилете на заплахата-птичият грип” (2006), съавтор на: „Вирусни хеморагични трески и биотероризъм” (2005), „Прионови болести” (2005), „Ку-треска. Подценена и недостатъчно позната” (2008), „Клинична вирусология” (2009),”Полиомни вируси”(2013). Има признати 1 изобретение и 3 рационализации.

В свободното си време обича да рисува, да пише стихове и да кара ски. Има син, завършил стоматология.