Начало / Ръководство

Ръководство

Д-р Георги Давидов Давидов

Началник на Болница за продължително лечение и рехабилитация – Банкя

Емайл:bbbankya@abv.bg
Телефон:02/9977194; факс 02/ 9977168


Кратка биография

Д-р Георги Давидов Давидов е роден на 18.04.1957 г. в гр. Берковица. Завършва средно образование в град Вършец, а висше - медицина в МА – София (1980 г.). Притежава и магистърска степен по публична администрация от Софийски университет.

Специализирал е бизнес мениджмънт в Университета за национално и световно стопанство – София, организация на военно-полевата медицина и здравен мениджмънт във Военномедицинска академия.

Завършил е курсове за ръководни кадри в Академията на МВР и по сигурност на персонала в учебни центрове на НАТО в Дания и Испания.

Работил е като: цехов лекар и  ординатор в хирургично отделение в Общинска болница Берковица (1980 – 1981 г.). От 1983 г. до 2010 г. заема различни административни длъжности във ВВМИ-София, ВМА-София, МО и ДАНС.

През 2011 г. д-р Давидов постъпва на работа в БДЛПР – ВМА, гр. Хисар, като лекар-началник на отделение  и е заместник-началник по административно-стопанската част на болницата. Има придобита специалност по физикална медицина и рехабилитация (2014 г.).

Владее руски и английски езици