Начало / Ръководство

Ръководство

Александър Тонев Александров

Началник на БДПЛР- Хисар


Кратка биография

Алесандър Тонев Александров е роден на 28.09.1969 г. в гр. Ямбол. Завършва средно образование в родния си град, а медицина във ВМИ – Ст. Загора (1995 г.). Работи като: ординатор във вътрешно отделение в Общинска болница Сопот (1995 – 1996 г.) и Болница за рехабилитация - гр. Хисаря (1996 – 1997 г.); клиничен ординатор във вътрешна  клиника на Военна  болница – Пловдив (1997 – 2001 г.); управител на медицински център БК Хисар АД – гр. Хисар (2002 – 2011 г.). През 2011 г. д-р Александров постъпва на работа в БДЛПР – ВМА, гр. Хисар, като лекар-ординатор във вътрешно отделение, а от 2012 г. е заместник-началник по диагностично-лечебната част на болницата. От м.март 2013 г. е управител на БДПЛР – ВМА, гр. Хисар. Има придобита специалност по вътрешни болести (2002 г.).