Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Застраховка професионална отговорност на медицинския персонал на болничните заведения за нуждите на ВМА и подчинените й структури

Приложения:

Титулна страница- публикувано на 15.10.2015г.
Съдържание - публикувано на 15.10.2015г.
Указания по процедура- публикувано на 15.10.2015г.
Пълно описание - публикувано на 15.10.2015г.
Проект на договор - публикувано на 15.10.2015г.
Образец 1- Списък- публикувано на 15.10.2015г.
Образец 2- Техническо предложение - публикувано на 15.10.2015г.
Образец 3 - Цена- публикувано на 15.10.2015г.
Образец 4 - Представяне на участник - публикувано на 15.10.2015г.
Образец 5- Декларация по чл. 41 ал. 1- публикувано на 15.10.2015г.
Образец 6- Декларация- публикувано на 15.10.2015г.
Образец 7 и 8- Подизпълнител- публикувано на 15.10.2015г.
Образец 9- Декларация по чл. 33 ал. 4- публикувано на 15.10.2015г.
Образец 10- Декларация по чл. 56 ал. 1- публикувано на 15.10.2015г.
Образец 11- Декларация по чл. 47 ал. 5- публикувано на 15.10.2015г.
Публична покана - публикувано на 15.10.2015г.
Разяснения - публикувано на 22.10.2015г.
Протокол по чл. 101г ал.4 от ЗОП
Договор - публикувано на 02.11.2015г.
Протокол - Публикувано на 11.11.2016г.