Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Застраховка на недвижими имоти

Приложения:

Титулна страница- Публикувано на 29.03.2016г.
Съдържание- Публикувано на 29.03.2016г.
Указания- Публикувано на 29.03.2016г.
Пълно описание- Публикувано на 29.03.2016г.
Проект на договор- Публикувано на 29.03.2016г.
Техническа спецификация- Публикувано на 29.03.2016г.
Регистър сгради- Публикувано на 29.03.2016г.
Писмо- медии- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 8- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 2- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 3- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 4- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 5- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 6- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 7 и 8- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 9- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 10- Публикувано на 29.03.2016г.
Образец 11- Публикувано на 29.03.2016г.
Протокол от Комисия - публикувано на 22.04.2016 г.
Договор - Публикувано на 03.05.2016г.
Застрахователна полица - Публикувано на 03.05.2016г.
Техническа спецификация - Публикувано на 03.05.2016г.
Техническо предложение - Публикувано на 03.05.2016г.
Приложение към техническо предложение - Публикувано на 03.05.2016г.
Ценово предложение - Публикувано на 03.05.2016г.
Регистър сгради - Публикувано на 03.05.2016г.