Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Застраховане на пътните превозни средства, собственост на ВМА и подразделенията й в страната, подробно описани в списъци към техническите спецификации.

Приложения:

Документация - Публикувано на 30.11.2015г.
Съдържание - Публикувано на 30.11.2015г.
Указания - Публикувано на 30.11.2015г.
Пълно описание - Публикувано на 30.11.2015г.
Проект на договор - Публикувано на 30.11.2015г.
Списък - Проложение 1А - Публикувано на 30.11.2015г.
Списък - Проложение 2А - Публикувано на 30.11.2015г.
Технически изисквания - Приложение 1 - Публикувано на 30.11.2015г.
Технически изисквания - Приложение 2 - Публикувано на 30.11.2015г.
До средствата за масово осведомяване 1- Публикувано на 30.11.2015г.
До средствата за масово осведомяване 2- Публикувано на 30.11.2015г.
Образец 1- Списък- публикувано на 30.11.2015г.
Образец 2- Техническо предложение - публикувано на 30.11.2015г.
Образец 3 - Цена- публикувано на 30.11.2015г.
Образец 4 - Представяне на участник - публикувано на 30.11.2015г.
Образец 5- Декларация по чл. 41 ал. 1 т. 1 от ЗОП- публикувано на 30.11.2015г.
Образец 6- Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП- публикувано на 30.11.2015г.
Образец 7 и 8- Подизпълнител- публикувано на 30.11.2015г.
Образец 9- Декларация по чл. 33 ал. 4 от ЗОП - публикувано на 30.11.2015г.
Образец 10- Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 6 от ЗОП - публикувано на 30.11.2015г.
Образец 11- Декларация по чл. 47 ал. 5 от ЗОП - публикувано на 30.11.2015г.
Съобщение - публикувано на 08.12.2015 г.
Протокол от Комисия - публикувано на 15.12.2015 г.
Договор