Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Заповед № 1551_17.11.2016 г. Откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни помещения и обособени площи – част от имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА, находящи се в МБАЛ-София и БДПЛР-Банкя.

Приложения:

Заповед № 1551_17.11.2016 г. Откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни помещения и обособени площи – част от имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА, находящи се в МБАЛ-София и БДПЛР-Банкя.
Документация търг - Публикувано на 21.11.2016г.
Приложения търг - Публикувано на 21.11.2016г.
Договор търг - Публикувано на 21.11.2016г.
Депозит търг - Публикувано на 21.11.2016г.
Заповед № 11_04.01.2017 г. – Обявяване на резултатите от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни помещения и обособени площи – част от имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА.