Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за периферия на изградена и действаща газова система AIR LIQUIDE

Приложения:

Рамково споразумение
Договор 2015
Договор 2016
Инфо платен договор Сиконикс дост. 2015 - Публикувано на 18.01.2017г.
Инфо за изпълнен договор Сиконикс 2016 - Публикувано на 18.01.2017г.