Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати

Приложения:

Рамково споразумение
Договор 2015
Договор 2016
Информация изпълнен договор 2015 - публикувано на 25.11.2016г.
Информация изпълнен договор 2016 - публикувано на 31.01.2017г.