Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Сключване на рамково споразумение за абонамент на медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация

Приложения:

Рамково споразумение
Договор изпълнител 2015
Договор изпълнител 2016
Информация изпълнен договор 2015 - публикувано на 10.01.2017г.
Информация изпълнен договор 2016 - публикувано на 16.01.2017г.