Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия – София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции

Приложения:

Документация - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 1 - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 2 - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 3 - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 4 - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 5 - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 6 - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 7 - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 8 - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 9 - Публикувано на 10.02.2016г.
Образец 10 - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 1.1 - Техническа спецификация - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 1.2 - Техническа спецификация - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 1.3 - Техническа спецификация - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 1.4 - Техническа спецификация - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 1.5 - Техническа спецификация - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 2.1 - Ценово предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 2.2 - Ценово предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 2.3 - Ценово предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 2.4 - Ценово предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 2.5 - Ценово предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 3.1 - Техническо предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 3.2 - Техническо предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 3.3 - Техническо предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 3.4 - Техническо предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Приложение 3.5 - Техническо предложение - Публикувано на 10.02.2016г.
Проекто-договор - публикувано на 10.02.2016г.
До средствата за масово осведомяване - Публикувано на 10.02.2016г.
Съобщение - публикувано на 06.04.2016 г.
Протокол № 1 - публикувано на 11.04.2016 г.
Решение за прекратяване Плевен - публикувано на 27.04.2016г.
Решение за прекратяване Сливен - публикувано на 27.04.2016г.
Решение за избор на изпълнител - публикувано на 27.04.2016г.
Протокол № 2 - публикувано на 27.04.2016 г.
Договор ВМА- МБАЛ СОФИЯ и БДПЛР БАНКЯ - Публикувано на 14.06.2016г.
Договор МБАЛ ПЛОВДИВ и БДПЛР ХИСАРЯ - Публикувано на 14.06.2016г.
Договор МБАЛ ВАРНА и БДПЛР ПОМОРИЕ - Публикувано на 14.06.2016г.
Техническа спецификация МБАЛ – София и БДПЛР – Банкя - Публикувано на 14.06.2016г.
Техническа спецификация МБАЛ – Пловдив и БДПЛР – Хисаря - Публикувано на 14.06.2016г.
Техническа спецификация МБАЛ – Варна и БДПЛР – Поморие - Публикувано на 14.06.2016г.
Обявление приключен договор София - Публикувано на 30.07.2018г.
Обявление приключен договор Пловдив - Публикувано на 30.07.2018г.
Обявление приключен договор Варна - Публикувано на 30.07.2018г.