Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Събиране,транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне или физико-химично третиране на разделно събрани опасни и опасни болнични отпадъци на Военномедицинска академия - София и подчинените и структури в страната по пет обособени позиции

Приложения:

Предварително обявление