Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодична доставка на резервни части за медицински апарати и системи производство на General Electric, използвани за автоматизиране работата на звената в Катедра Образна диагностика и в някои терапевтични и хирургични клиники на ВМА – София

Приложения:

Документация за участие -публикувана на 09.02.2015
Писмо отваряне ценови оферти -публикувано на 20.04.2015
Протокол 1 -публикувано на 20.04.2015
Писмо -публикувано на 30.04.2015
Решение за избор на изпълнител -публикувано на 30.04.2015
Протокол 2 част 1- публикувано на 30.04.2015
Протокол 2 част 2- публикувано на 30.04.2015
ДОГОВОР- публикувано на 20.07.2015
Освобождаване гаранция за участие(публикувано на 17.07.2015г.)
Информация за плащане по договор - публикувано на 10.02.2016г.