Начало / Профил на купувача / Публични покани до 15.04.2016г.

Публични покани до 15.04.2016г.


Доставка на ваксини
Документ:

Публична покана  (9051978)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

01.04.2016 г. 

Име:

Доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии.

Описание:

Доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:
12.04.2016 г.
Застраховка на недвижими имоти
Документ:

Публична покана  (9051807)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

29.03.2016 г.

Име:

Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА

Описание:

Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА
Приложения: Документация за участие
Краен срок:
07.04.2016 г. 
Доставка на плат
Документ:

Публична покана  (9050485)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

17.02.2016 г. 

Име:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя.

Описание:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

01.03.2016 г.

 
Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки
Документ:

Публична покана  (9049853)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

26.01.2016 г. 

Име:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни и след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя. Всички плащания по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.

Описание:

Доставка на плат- Ранфорс от 100 % памук" по предварителни заявки, съгласно посочените в Техническата спецификация изисквания по Приложение № 1, неразделна част от конкурсната документация. Срок за изпълнение на поръчката- 1 /една/ година от датата на двустранно подписване на договор за доставка. Финансовите средства за заплащане на доставките, предмет на поръчката са бюджетни средства на ВМА. Плащането на доставеният плат ще се извършва при условията на отложено плащане – в срок от 60 /шестдесет/ дни и след представяне на оригинална фактура и приемо- прeдавателен протокол, подписан от упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя. Всички плащания по договора ще се извършват в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

08.02.2016 г.

 
Периодична доставка на медицински изделия за дентална медицина за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната
Документ:

Публична покана  (9048828)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

10.12.2015 г. 

Име:

Периодична доставка на медицински изделия за дентална медицина за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната 

Описание:

Периодична доставка на медицински изделия за дентална медицина за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

18.12.2015 г.

 
Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в Република България
Документ:

Публична покана  (9048763)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

09.12.2015 г. 

Име:

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в Република България

Описание:

Осигуряване на електронни съобщителни услуги с поддържане на гласови съобщения позволяващи провеждане на национални и международни входящи и изходящи разговори за Военномедицинска академия гр. София и нейните подчинени структури в страната, съгласно техническата спецификация и условия описани в документацията.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

17.12.2015 г.

 
Застраховане на пътните превозни средства, собственост на ВМА и подразделенията й в страната, подробно описани в списъци към техническите спецификации.
Документ:

Публична покана  (9048264)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

30.11.2015 г.

Име:

Застраховане на пътните превозни средства, собственост на ВМА и подразделенията й в страната, подробно описани в списъци към техническите спецификации.

Описание:

Застраховане на пътните превозни средства, собственост на ВМА и подразделенията й в страната, подробно описани в списъци към техническите спецификации.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

10.12.2015 г. 

 
Доставка на електро-хидравлична операционна маса с аксесоари за гинекология
Документ:

Публична покана  (9047733)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

17.11.2015 г.

Име:

Доставка на електро-хидравлична операционна маса с аксесоари за гинекология

Описание:

Предметът на поръчката обхваща извършване на еднократна доставка, монтаж, пускане в действие на електро-хидравлична операционна маса – 1 бр. с принадлежности за гинекология, за която е представена подробна характеристика и изисквания, описани в техническа спецификация - Приложение №1 и обучение на персонала за работа с оборудването.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

27.11.2015 г. 

 
Доставка на софтуерни продукти за нуждите на Военномедицинска академия
Документ:

Публична покана  (9047623)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

13.11.2015 г. 

Име:

Доставка на софтуерни продукти за нуждите на Военномедицинска академия

Описание:

Предметът на поръчката обхваща извършване на еднократна доставка на софтуерни продукти за нуждите на Военномедицинска академия, подробно описани по количества и характеристики в техническа спецификация - Приложение №1: Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEM DVD 2CPU/2VM - 1 бр. лиценз; Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEM 1 Clt User CAL - 25 бр. лицензии; Office Pro 2013 SNGL OLP NL English или еквивалент - 10 бр. лицензии; Office Standard 2013 SNGL OLP NL English или еквивалент - 45 бр. лицензии; Операционна система Windows 8.1 Pro SNGL OLP NL или аналогичен - 25 бр. лицензии; Програмен продукт съвместим с операционна система MS Windows, способност за създаване на файлове с формат PDF от различни източници, редактиране и конвертиране на файлове от PDF към MS Office, добавяне на аудио и видео към PDF файлове, създаване на защитени PDF файлове, разпознаване на текст в сканиран документ, конвертиране на сканирани документи в редактируеми PDF файлове - Acrobat Professional или еквивалентен - 2 бр.лицензии; Програмен продукт за графична обработка на векторни изображения, поддръжка на файлове от тип .cdr, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .eps, .pdf, .svg, конвертиране на изображения в различни файлови формати, генериране на QR кодове, възможност за работа с повече от един монитор - CorelDRAW Graphics Suite X7 или еквивалент – 2 бр. лицензии.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

26.11.2015 г. 

 
Застраховка професионална отговорност на медицинския персонал на болничните заведения за нуждите на ВМА и подчинените й структури
Документ:

Публична покана  (9046777)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

15.10.2015 г. 

Име:

Застраховка професионална отговорност на медицинския персонал на болничните заведения за нуждите на ВМА и подчинените й структури

Описание:

Застраховка професионална отговорност на медицинския персонал на болничните заведения за нуждите на ВМА и подчинените й структури”. Поръчката обхваща застраховане на професионалната отговорност на медицинския персонал на ВМА и подчинените й структури при упражняване на медицинската професия в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона за здравето.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

26.10.2015 г. 

 
Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Военномедицинска академия”
Документ:

Публична покана  (9046292)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

29.09.2015 г.  

Име:

Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Военномедицинска академия”

Описание:

Предметът на поръчката обхваща извършване на еднократна доставка на компютърно, сървърно и мрежово оборудване, за нуждите на Военномедицинска академия, подробно описани по количества и характеристики в техническа спецификация - Приложение №1: Компютърна конфигурация с монитор и принтер - 13 бр.; Сървър - 2 бр.; Stackable Switch /маршрутизатор/ - 10 бр.; Непрекъсваемо ТЗУ за компютър - 46 бр.; Непрекъсваемо ТЗУ за сървър - 4 бр.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

09.10.2015 г. 

 
Застраховка професионална отговорност на медицинския персонал
Документ:

Публична покана  (9046246)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

28.09.2015 г. 

Име:

Застраховка професионална отговорност на медицинския персонал на болничните заведения за нуждите на ВМА и подчинените й структури

Описание:

„Застраховка професионална отговорност на медицинския персонал на болничните заведения за нуждите на ВМА и подчинените й структури”. Поръчката обхваща застраховане на професионалната отговорност на медицинския персонал на ВМА и подчинените й структури при упражняване на медицинската професия в съответствие с изискванията на чл. 189 от Закона за здравето.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

09.10.2015 г. .

 
Доставка на медицинска апаратура и оборудване
Документ:

Публична покана  (9044724)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

11.08.2015 г. 

Име:

Доставка на медицинска апаратура и оборудване 

Описание:

Доставка на медицинска апаратура и оборудване във връзка с изграждане и функциониране на медицинско подразделение за настаняване на пострадали по три обособени позиции – гр. София 1606, Бул. „Св. Георги Софийски” № 3”ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация един брой мониторна станция за наблюдение на пациенти и три броя пациетни монитори”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на един брой дигитален преносим ултразвуков апарат ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3. „Доставка на един брой палатка за настаняване на пациенти”.
Приложения: Документация за участие
Краен срок:

26.08.2015 г. .

 
Доставка и пускане в експлоатация на 2 броя ехокардиограф
Документ:

Публична покана  (9044723)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

11.08.2015 г. 

Име:

Доставка и пускане в експлоатация на 2 броя ехокардиографи

Описание:

Доставка и пускане в експлоатация на 2 броя ехокардиографи за нуждите на клиника „Спешна терапия” ВМА Техническите параметри и изисквания към медицинското изделие са подробно посочени в техническа спецификация – Приложение № 1.

Приложения: Документация за участие
Краен срок:

21.08.2015 г.

 
Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника
Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) (681624)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

07.08.2015 г. 

Преписка:

00085-2015-0018 (Отворена)

Съдържание:

No

ID на документа Тип на документа Изпратен на: Публикуван на:
1 681617 Решение 07.08.2015 г. 07.08.2015 г.
2 681624 Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО) 07.08.2015 г.  07.08.2015 г. 
3 718336 Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)  09.03.2016 г. 09.03.2016 г.
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име:

Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти /планови, текущи, аварийни/, подмяна на основни консумативи и филтри, и при необходимост, след одобрение и съгласие на Възложителя, извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части, които не са включени в абонаментната такса

Описание:

Предметът на поръчката обхваща: - По Обособена позиция І: МБАЛ – София; Обособена позиция II: МБАЛ – Пловдив и Обособена позиция III: МБАЛ – Варна - Извършване на дейности по абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника, включваща труд, профилактика, настройки, ремонти /планови, текущи, аварийни/, подмяна на основни консумативи и филтри, и при необходимост, след одобрение и съгласие на Възложителя, извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части, които не са включени в абонаментната такса. - По Обособена позиция IV: БДПЛР – Банкя и Обособена позиция V: БДПЛР – Хисаря - Извършване на дейности по профилактика с подмяна на основни консумативи и филтри на климатична и вентилационна техника и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части при необходимост.”
Приложения: Документация
Краен срок:

17/09/2015 15:00

 
Доставка на оборудване за медицински пункт
Документ:

Публична покана  (9042198)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

27-05-2015

Име:

Предметът на поръчката е „Доставка на оборудване за медицински пункт в сградата на Министерство на отбраната, ул. „Дякон Игнатий” № 3 по три обособени позиции”

Описание:

„Доставка на оборудване за медицински пункт в сградата на Министерство на отбраната, ул. „Дякон Игнатий” № 3 по три обособени позиции”

Приложения: Документация за участие
Краен срок:

15-06-2015 
Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM/UMTS и специализирани доставки за нуждите на Военномедицинска академия
Документ:

Публична покана  (9040406)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

01-04-2015

Име:

Предметът на поръчката е "Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM/UMTS и специализирани доставки за нуждите на Военномедицинска академия."

Описание:

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM/UMTS и специализирани доставки за нуждите на Военномедицинска академия.

Приложения: Документация за участие
"Съобщение до кандидатите за участие" - (публ.на 14.04.2015г.)
Протокол на комисия - (публ.на 17.04.2015г.)
Договор за услуга и специализирани доставки - (публ.на 19.05.2015г.)
Приложение № 1 - Техническа спецификация
Приложение № 2 - Техническо предложение на изпълнителя
Приложение № 3 - Ценово предложение на изпълнителя
Приложение № 4 - Списък с номерата на СИМ картите, ползвани от възложителя

Приложение № 5 - Общи условия за взаимоотношенията между "Мобилтел" ЕАД и абонатите и потребителите на обществени мобилни наземни 

мрежи на "Мобилтел" ЕАД по стандарти GSM, UMTS и LTE

Информация за извършено плащане по договор

Краен срок:

14-04-2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Периодична доставка на кардиостимулатори
Документ:

Публична покана  (9040103)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

24-03-2015

Име:

Предметът на поръчката е "Периодична доставка на кардиостимулатори"

Описание:

Периодична доставка на кардиостимулатори

Приложения: Документация за участие
Краен срок:

02-04-2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Периодична доставка на специфичен консуматив за инвазивна кардиология
Документ:

Публична покана  (9039912)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

18-03-2015

Име:

Предметът на поръчката е "Периодична доставка на специфичен консуматив за инвазивна кардиология"

Описание:

Периодична доставка на специфичен консуматив за инвазивна кардиология

Приложения: Документация за участие
Краен срок:

27-03-2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА
Документ:

Публична покана  (9039442)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

05-03-2015

Име:

Предметът на поръчката е "Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА"

Описание:

Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА

Приложения: Документация за участие
Писмо-жребий 1
Писмо-жребий 2
Протокол от комисия
Полица
Краен срок:

18-03-2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Еднократен ремонт на два броя флуидни легла Redactron FLUIDOS
Документ:

Публична покана  (9037507)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

16-12-2014

Име:

Предметът на поръчката включва: еднократен ремонт на два броя флуидни легла Redactron FLUIDOS.

Описание:

Предметът на поръчката включва: еднократен ремонт на два броя флуидни легла Redactron FLUIDOS. Ремонта включва всички дейности, свързани с подмяната на компонентите, подробно описани в техническа спецификация - Приложение №1 от документацията за участие, както и извозването на старите компоненти, настройки, калибровки, труд, и дейностите, необходими за осигуряване на пълна функционалност и пускане в работен режим на двата броя флуидни легла. За изпълнението на изброените по-горе дейности Изпълнителя представя протокол за пускане в работен режим. Срок на изпълнение на поръчката: до два месеца, считано от авансовото плащане.

Краен срок:

07-01-2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Сметосъбиране и извозване на смесени битови отпадъци
Документ:

Публична покана  (9037336)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

11-12-2014

Име:

Предметът на обществената поръчка включва сметосъбиране и извозване на смесени битови отпадъци от Тунела на минус 2-ри етаж (мазето) на ВМА- София, Гаража на ВМА и НЕБ „Овча купел” на абонаментен принцип

Описание:

„Сметосъбиране и извозване на смесени битови отпадъци от Тунела на минус 2-ри етаж (мазето) на ВМА- София, Гаража на ВМА и НЕБ „Овча купел” на абонаментен принцип. Услугите, предоставени на абонаментен принцип включват:•основна дейност- сметосъбиране на смесените битови отпадъци, генерирани в резултат на ежедневната дейност на лечебното заведение и транспортирането им до станция за сепариране на отпадъци или депо за отпадъци със специализирана автомобилна техника;•допълнителна дейност - почистване на площадката в мазето на болницата, включително и около железните контейнери, намиращи се в Гаража на ВМА и в Научно експерименталната база „Овча купел” след натоварване; периодичен ремонт и профилактика, поддръжка и хигиенизиране на съдовете съобразно санитарните изисквания. Код на смесените битови отпадъци е 20 03 01 от Наредбата за класифициране на отпадъците. Предметът на поръчката не съдържа обособени позиции. Срок на валидност на офертите е 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срок за изпълнение на поръчката: 1 /една/ година или 12 /дванадесет/ месеца, считано от 01.01.2015 г.

Краен срок:

19-12-2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Документ:

Публична покана  (9036332)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

20-11-2014

Име:

Предметът на обществената поръчка включва застраховките на пътните превозни средства, собственост на ВМА София и подразделенията й в страната

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва застраховките на пътните превозни средства, собственост на ВМА София и подразделенията й в страната, както следва: СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА Й В СТРАНАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБ.ПОЗ. І- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ” И ДОБРОВОЛНА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА В МПС”; ОБ.ПОЗ. ІІ- ЗАСТРАХОВКА „ПЪЛНО АВТОКАСКО” НА АВТОМОБИЛИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАСТРАХОВАНЕ ПРЕЗ 2015 Г. Сроковете за изпълнение на обществената поръчка се определят за съответната обособена позиция, както следва: ПО ОБ.ПОЗ. І – Застрахователните полици за всички МПС, посочени в Списъка с Рег. № 15153 / 30.10.2014 г.следва да обхващат срок на застраховане 12 /дванадесет/ месеца, считано от 00:00 часа на 01.01.2015 г. до 24:00 часа на 31.12.2015 г. Застрахователните полици за всички МПС по подразделения, посочени в Списъка с Рег. № 15153 / 30.10.2014 г., следва да бъдат сключени до 17.12.2014 г. ПО ОБ.ПОЗ.ІІ – Застрахователните полици за МПС, включени в Списъка с Рег.№ 15154 / 30.10.2014 г., които подлежат на застраховане през 2015 г. се сключват за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата, на която изтичат действащите полици пълно каско. Застрахователните полици се изготвят до 10 /десет/ дена преди изтичане на предходната полица с начало 00.00 часа съгласно датата, посочена в Списъка на МПС с Рег.№ 15154 / 30.10.2014 г.

Краен срок:

02-12-2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал на болнични заведения” за нуждите на ВМА
Документ:

Публична покана  (9032989)

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на:

25-08-2014

Име:

Предметът на поръчката е "Застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал на болнични заведения” за нуждите на ВМА"

Описание:

Предметът на поръчката е "Сключване на застраховка „Професионална отговорност на медицинския персонал на болнични заведения” за нуждите на ВМА. Желани лимити на отговорност за всяко едно застраховано лице: 1. Единичен лимит: 100 000 / сто хиляди / лева (за една претенция или серия от претенции в резултат от едно събитие) 2. Агрегатен лимит: 250 000 / двеста и петдесет хиляди / лева (за всички претенции/събития в периода на застраховката) 3. Самоучастие на застрахования: не повече от 300 / триста / лева. Срок на застраховката- 12 месеца. Ретроактивна дата на полицата - 18.01.2010 г. Срок на валидност на офертата - 40 календарни дни от датата на нейното представяне."

Приложения: Образец на офертата за участие – Приложение № 1
Административни сведения на кандидата - Приложение  № 2
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение  № 3
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение  № 4
Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП - Приложение  № 5
 
Краен срок:

03-09-2014