Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Застраховка на недвижими имоти – публична държавна собственост, предоставени за управление на ВМА

Приложения:

Писмо-жребий 1
Писмо-жребий 2
Протокол от комисия
Полица