Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Сметосъбиране и извозване на смесени битови отпадъци

Приложения:

Съобщение до средствата за масово осведомяване
Проект на договор
Техническо задание
Образци
Указания
Протокол от комисия