Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Еднократен ремонт на два броя флуидни легла Redactron FLUIDOS

Приложения:

Указания
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ
Приложение 1
Приложение 2
Проект на договор
Публична покана
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Заповед за прекратяване на обществена поръчка чрез публична покана