Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Доставка на оборудване за медицински пункт

Приложения:

Заглавие
Покана
Техническо задание
Представяне на участника
Техническо предложение
Ценово предложение
Декларация чл.45, ал.1 и 5
Декларация конфиденциалност
Декларация подизпълнител
Декларация подизпълнител 2
Приложение- Проектодоговор
Масово осведомяване
ПРОТОКОЛ № 1
Протокол №2
Решение за прекратяване
Приложение № 1