Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на Военномедицинска академия и структурите й в страната

Приложения:

Документация за участие
Техническо задание
Приложения
Заповед
Уточнения
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
УТОЧНЕНИЕ 2
Разяснения
Разяснения 4
Протокол №1
Уведомително писмо
Протокол №3
Протокол №2
Мотивирано решение
Обявление
Договор - гр. Пловдив
Договор - гр. Варна
Договор - гр. Плевен
Договор - гр. Сливен
Договор - гр. Банкя
Договор - гр. Поморие
Приложения - гр. Пловдив
Приложения - гр. Варна
Приложения - гр. Плевен
Приложения - гр. Сливен
Приложения - гр. Банкя
Приложения - гр. Поморие
Приложение №1 - Техническо задание
Актуализирано Приложение №1 - Техническо задание
Договор МБАЛ София
Допълнително споразумение София
Допълнително споразумение Варна
Допълнително споразумение Пловдив
Допълнително споразумение Плевен
Допълнително споразумение Сливен
Допълнително споразумение Банкя
Допълнително споразумение Поморие
Таблица към Приложение №1 на Техническото задание
Приложение към допълнително споразумение София
Приложение към допълнително споразумение Варна
Приложение към допълнително споразумение Пловдив
Приложение към допълнително споразумение Плевен
Приложение към допълнително споразумение Сливен
Приложение към допълнително споразумение Банкя
Приложение към допълнително споразумение Поморие
Допълнително споразумение № 1555- МБАЛ София
Допълнително споразумение № 1556- МБАЛ Плевен
Обявление за приключване на договор Поморие
2017-OJS170-349237-bg - Публикувано на 07.09.2017г.
2017-OJS170-348661-bg - Публикувано на 07.09.2017г.
2017-OJS170-348662-bg - Публикувано на 07.09.2017г.
2017-OJS170-348663-bg - Публикувано на 07.09.2017г.
2017-OJS170-348664-bg - Публикувано на 07.09.2017г.
Анекс 8110 Сливен - Публикувано на 07.09.2017г.
Анекс 8111 Плевен - Публикувано на 07.09.2017г.
Анекс 8112 Пловдив - Публикувано на 07.09.2017г.
Анекс 8119 Варна - Публикувано на 07.09.2017г.
Анекс 8120 Банкя - Публикувано на 07.09.2017г.
Обявление за изменение - Публикувано на 28.11.2017г.
Анекс - Публикувано на 28.11.2017г.
2017-OJS228-475177-bg - Публикувано на 28.11.2017г.