Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Предоставяне на универсална и неуниверсални, включително куриерски услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури за 2016 година

Приложения:

Договор за услуга – публикувано на 16.05.2016 г.
Количествено-стойностна справка за куриерски услуги – публикувано на 16.05.2016 г.
Количествено-стойностна справка за пощенски услуги – публикувано на 16.05.2016 г.
Приемно-передавателен протокол за пощенски услуги – публикувано на 16.05.2016 г.
Приемно-передавателен протокол за куриерски услуги – публикувано на 16.05.2016 г.
Списък на упълномощени лица – публикувано на 16.05.2016 г.