Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в Република България

Приложения:

Титулна - публикувано на 09.12.2015г.
Съдържание- публикувано на 09.12.2015г.
Указания за публичната покана- публикувано на 09.12.2015г.
Пълно описание на публичната покана- публикувано на 09.12.2015г.
Техническа спецификация- публикувано на 09.12.2015г.
Проек на договор- публикувано на 09.12.2015г.
Образец- № 1 - публикувано на 09.12.2015г.
Образец- №2 - публикувано на 09.12.2015г.
Образец-№3 - публикувано на 09.12.2015г.
Образец-№4 - публикувано на 09.12.2015г.
Образец-№ 5 - публикувано на 09.12.2015г.
Образец-№6 - публикувано на 09.12.2015г.
Образец-№7 и 8 - публикувано на 09.12.2015г.
Образец-№9- публикувано на 09.12.2015г.
Образец-№10- публикувано на 09.12.2015г.
Образец-№11- публикувано на 09.12.2015г.
Протокол комисия - публикуван на 11.01.2016г.
Договор за услуга - публикувано на 28.01.2016 г.
Приложение № 1 – Техническа спецификация - публикувано на 28.01.2016 г.
Приложение № 2 – Техническо предложение - публикувано на 28.01.2016 г.
Приложение № 3 – Предлагана цена - публикувано на 28.01.2016 г.
Приложение № 4 – Списък с географските номера на фиксираните телефонни постове и автоматични входов - публикувано на 28.01.2016 г.
Приложение № 5 – Общи условия за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги - публикувано на 28.01.2016 г.
Приложение № 6 – Списък на телефонни номера от стратегическата група на ВМА - публикувано на 28.01.2016 г.
Информация за извършено плащане по договор 2м/2016г. – публикувано на 06.06.2016 г.
Информация за извършено плащане по договор 3м, 4м и 5м /2016г. – публикувано на 18.07.2016 г.
Информация за извършено плащане по договор 6м и 7м /2016г. – публикувано на 21.09.2016 г.
Информация за извършено плащане по договор 8м /2016г. – публикувано на 20.10.2016 г