Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM/UMTS и специализирани доставки за нуждите на Военномедицинска академия

Приложения:

"Съобщение до кандидатите за участие" - (публ.на 14.04.2015г.)
Протокол на комисия - (публ.на 17.04.2015г.)
Договор за услуга и специализирани доставки
Приложение № 1 - Техническа спецификация
Приложение № 2 - Техническо предложение на изпълнителя
Приложение № 3 - Ценово предложение на изпълнителя
Приложение № 4 - Списък с номерата на СИМ картите, ползвани от възложителя
Приложение № 5 - Общи условия за взаимоотношенията
Информация за извършено плащане по договор
Информация за извършено плащане по договор (публикувано на 06.01.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор (публикувано на 07.04.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор (публикувано на 20.06.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор (публикувано на 18.07.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор (публикувано на 08.08.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор (публикувано на 21.09.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор (публикувано на 20.10.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор (публикувано на 23.11.2016г.)