Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS

Приложения:

Информация за извършено плащане по договор от 1м до 8м/2014
Информация за извършено плащане по договор 9м/2014
Информация за извършено плащане по договор 10м/2014
Информация за преименуване
Информация за извършено плащане по договор 11м/2014
Информация за извършено плащане по договор 12м/2014
Информация за извършено плащане по договор 1м/2015
Информация за извършено плащане по договор 2м/2015
Информация за извършено плащане по договор 3м/2015
Информация за извършено плащане по договор 4м/2015
Информация за извършено плащане по договор - публикувано на 04.01.2016г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - публикувана на 18.01.2016г.
Информация за възстановена гаранция по договор - публикувана на 06.06.2016 г.