Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури

Приложения:

Разяснение до всички участници
Протокол 1 на комисия
Протокол 2 на комисия (публикувано на 11.03.2015г.)
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 11.03.2015г.)
Протокол 3 на комисия (публикуван на 17.03.2015г.)
Протокол 4 на комисия (публ. на 27.03.2015г.)
Възстановяване сума за закупена документация (публикувано на 09.04.2015г.)
Освобождаване гаранция за участие(публикувано на 09.04.2015г.)
Освобождаване гаранция за участие(публикувано на 15.04.2015г.)