Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Предоставяне на електронни съобщителни фиксирани услуги за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната

Приложения:

Информация за извършено плащане по договор от 2м до 8м/2014.
Информация за извършено плащане по договор 9м/2014.
Информация за извършено плащане по договор 10м/2014.
Информация за извършено плащане по договор 11м/2014.
Информация за извършено плащане по договор 12м/2014.
Информация за преименуване
Информация за извършено плащане по договор 1м/2015.
Информация за извършено плащане по договор 2м/2015.
Информация за извършено плащане по договор 3м/2015.
Информация за извършено плащане по договор - публикувано на 04.01.2016г.
Информация за извършено плащане по договор БДПЛР – гр. Поморие
Информация за извършено плащане по договор МБАЛ – гр. Плевен (публикувана 21.03.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор МБАЛ – гр. Пловдив (публикувана 21.03.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор БПЛР – гр. Ппоморие (публикувана 21.03.2016г.)
Информация за извършено плащане по договор МБАЛ – гр. Варна - Публикувано на 04.04.2016г.
Информация за извършено плащане за ВМА – гр. София
Информация за извършено плащане за МБАЛ – гр. Варна
Информация за извършено плащане за МБАЛ – гр. Пловдив
Информация за извършено плащане за МБАЛ – гр. Сливен
Информация за извършено плащане за БДПЛР – гр. Банкя
Информация за извършено плащане за БДПЛР – гр. Поморие (публикувано на 16.06.2016г.)
Информация за извършено плащане за БДПЛР – гр. Хисаря
Информация за извършено плащане за БДПЛР – гр. Хисаря - публикувано на 04.07.2016г.
Информация за извършено плащане за БДПЛР – гр. Плевен - публикувано на 04.07.2016г.
Информация за плащане за БДПЛР – гр. Хисаря и за БДПЛР – гр. Плевен (публикувано на 18.11.2016г.)
Информация за изпълнението на договор за ОП (публикувано на 18.11.2016г.)