Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодични доставки на медицински консумативи, по следните обособени позиции

Приложения:

Документация за участие
РЕШЕНИЕ
Писмо до участниците
Разяснение
Протокол
Протокол № 8814 / 21.05.2015 г.

Писма до участниците за отваряне на ценови предложения
Протокол №3
Решения № 810, №811, №812 от 05.06.2015г.
Писма до участниците за отваряне на ценови предложения 2
Договори - Публикувано на 21.07.2015г.