Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодични доставки на лабораторни консумативи 00085-2015-0014

Приложения:

Писмо масова информация- публикувана на 17.07.2015
Решение- публикувана на 17.07.2015
Обявление- публикувана на 17.07.2015
Документация- публикувана на 17.07.2015
Приложения- публикувана на 17.07.2015
Ценово предложение част 1- публикувана на 17.07.2015
Ценово предложение част 2- публикувана на 17.07.2015
Писмо до потенциалните участници
Разяснения до участниците
Разяснения до участниците 2
Разяснения до участниците
Разяснения до участниците
Разяснения до участниците
Разяснения до участниците
Протокол - публикувано на 24.09.2015
Протокол 2 - публикувано на 05.11.2015
Писма до участниците - Публикувано на 25.11.2015г.
Протокол 3 - публикувано на 04.12.2015
Писмо фирма решение - публикувано на 04.12.2015г.
Решение класиране - публикувано на 04.12.2015г.
Решение прекратени 1 - публикувано на 04.12.2015г.
Решение прекратени 2 - публикувано на 04.12.2015г.
Решение прекратени 3 - публикувано на 04.12.2015г.
АОП Решение - АВЛ прекратяване
Договор
Договор
Договор
Договор
Договор
Ценово лаборатория 2015 - Публикувано на 03.11.2015г.