Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и имунохематологична диагностика - Сетове за тромбоцитофереза, за нуждите на ВМА съгласно техническа спецификация - Приложение № 1

Приложения:

Приложение 1 - Спецификация - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 1 - Ценово - Публикувано на 20.01.2016г.
До средствата за масово осведомяване - Публикувано на 20.01.2016г.
Покана - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 1 - Списък - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 2 - Представяне на участника - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 3 - Декларация по чл. 47 ал. 9 - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 4 - Декларация по чл. 3 т. 8 и чл. 4 - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 5 - Декларация по чл.56 ал. 1 т. 8 - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 6 - Подизпълнител - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 7 - Декларация по чл.56 ал. 1 т. 6 - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 8 - Декларация по чл.56 ал. 1 т. 12 - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 9 - Техническо предложение - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 10 - Ценова оферта - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 11 - Проекто-договор - Публикувано на 20.01.2016г.
Протокол комисия - Епсилон Медикал България - Публикувано на 07.03.2016г.
Протокол комисия - ЛК Сърджикъл - Публикувано на 07.03.2016г.
Протокол комисия - Антисел България - Публикувано на 07.03.2016г.
Доклад - Публикувано на 07.03.2016г.
Решение № 350 - Публикувано на 08.03.2016
Уведимително писмо № И 2464 - Публикувано на 09.03.2016г.