Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодични доставки на консумативи за кръводаряване и диагностика

Приложения:

Документация за участие
Документация за участие 2
Разяснения до участниците
Разяснения до участниците 2
Писма до участниците за отваряне на ценови предложения ( публикувано на 25.06.2015 г.)
Протокол №11118 подбор
Протокол №11213 технически оферти
Писмо до ЕПАК за обосновка
Решение
Договори