Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка за организиране храненето в БДПЛР Хисаря

Приложения:

Писмо
Заповед
Придружително писмо
Протокол
Приложение 1
Уведомително писмо
ДОГОВОР
СТАНОВИЩЕ НА АОП
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка