Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодични доставки на хранителни продукти 2015-0016

Приложения:

Документация- публикувана на 23.07.2015г.
Ценови предложения по групи- публикувана на 23.07.2015г.
БЮЛЕТИН ДКСБТ 13-17 юли 2015- публикуван на 23.07.2015г.
Образци- публикувана на 23.07.2015г.
Съобщение до медиите- публикувано на 23.07.2015г.
Техническа спецификация- публикувано на 23.07.2015г.
Разяснения
Разяснения до участниците - публикувано на 21.08.2015
Разяснения - публикувано на 27.08.2015
Протокол № 1 - публикувано на 13.10.2015г.
До участниците - публикувано на 22.10.2015г.
Протокол № 2 - публикувано на 26.10.2015г.
Протокол № 3 - публикувано на 27.11.2015г.
Решение изпълнител - публикувано на 02.12.2015г.
Договор Оримекс
Договор Ес енд Ди
Технически приложения Оримекс
Технически приложения Ес енд Ди
Обявление за приключване на договор Оримекс - Публикувано на 15.03.2017г.
Обявление за приключване на договор Фууд Деливъри - Публикувано на 15.03.2017г.