Начало / Профил на купувача

Профил на купувача

Периодични доставка на превързочен консуматив по 2 /две/ обособени позиции, за нуждите на ВМА и структурите на ВМА

Приложения:

Решение - Публикувано на 20.01.2016г.
Обявление - Публикувано на 20.01.2016г.
Документация - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 1 - Техническа спецификация - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 2 - Списък - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 3 - Представяне на участник - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 4 - Декларация чл. 47 ал. 9 - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 5 - чл. 3 т. 8 и чл. 4 - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 6 - чл.56 ал. 1 т. 1 - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 7 - чл.56 ал. 1 т. 8 - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 8 - Подизпълнител - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 9 - чл.56 ал. 1 т. 6 - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 10 - чл.56 ал. 1 т. 12 - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 11 - Техническо предложение - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 12 - чл. 33 ал. 4 - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 13 - Ценово предложение - Публикувано на 20.01.2016г.
Приложение 14 - Проектодоговор - Публикувано на 20.01.2016г.
Образец 13а - Публикувано на 20.01.2016г.
До средствата за масово осведомяване - Публикувано на 20.01.2016г.
Разяснение - публикувано на 15.02.2016г.
Решение за прекратяване